Khách Hàng Đang Theo

Nhân ViênPhòng Ban - Công TyCông Trình Loại Hợp ĐồngMô Tả Hàng HoáNgày TheoUpload File Hợp Đồng (Nếu Có)
Hạnh LêPhòng Bán SỉThanh Công Hom Nay thanhconghna.vnBán Máyhành đọng01/08/2020
test 1Phòng Bán SỉNhà Dân Số 142 hang MaBán Máyhanh thanh01/08/2020
test 1Phòng Bán Sỉada dasdas ad adas dasdBán Máydsdasd01/08/2020
Khanh LanPhòng Bán SỉNhà Dân Số 142 hang MaBán MáyHành TYhu02/08/2020
HƯng NguyễnPhòng Bán SỉNhà Dân Số 142 hang MaBán Máy120 bộ lg01/08/2020
Hưng NguyễnPhòng Bán SỉNhà Dân Số 142 Hoang Diệu120 bộ Sharp01/08/2020http://maylanhdaikin.xyz/wp-content/uploads/fluentform/ff-6f0be0714d89ccd1af8cef3b8c44c3cb-ff-Khách-Hàng-Lớn.csv